info@msue.edu.mn +11-311547, 7777-5115 (1041,1034,1036)

Мэдээ

ASIIN – ИЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

Олон улсын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ASIIN байгууллага нь инженер, мэдээлэл зүй, байгалийн шинжлэх ухаан, математикийн чиглэлээр суралцах хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн агентлаг (ASIIN) нь 1999 оны 7-р сард байгуулагдсан ашгийн бус холбоо бөгөөд энэ нь инженерчлэл, байгалийн шинжлэх ухаан, математик, компьютерийн шинжлэх ухаан, анагаах ухаан, эдийн засгийн чиглэлээр хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх чиглэлээр үндэсний болон олон улсын хэмжээнд тэргүүлэгч юм.

ACQUIN-ИЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

АCQUIN нь 2001 онд байгуулагдсан, өдгөө эрдмийн бүх л салбарын магадлан итгэмжлэлийг гүйцэтгэдэг, зөвхөн Герман төдийгүй Европ болон олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг нэр хүндтэй байгууллага юм. ACQUIN нь Европын боловсролын чанарын баталгаажуулалтын нэгэн гол төлөөллийн хувьд Европын магадлан итгэмжлэлийн ESG (European Standards and Guidelines) стандартыг хэрэгжүүлдэг. Тиймээс тус байгууллага ESG стандартад нийцтэй шалгуур шаардлагаар, чанарыг баталгаажуулдаг бусад байгууллагуудтай хамтарсан магадлан итгэмжлэл хийх, харилцан хүлээн зөвшөөрөх боломжтой.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

Нийгэмд:

  • Сургалтын байгууллага, хөтөлбөр нь үндэсний   хэмжээнд болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Байгууллагад:

- Сургалтын байгууллагын нэр хүнд

- Байгууллагын тасралтгүй хөгжил

- Чанарын соёлыг төлөвшүүлэх

Суралцагчид:

- Чанартай боловсрол

- Төрөөс олгож буй тэтгэлэг, буцалтгүй тусламж, ээл

- Гадаад улсын ижил хөтөлбөрт шилжих, ахисан түвшинд суралцах

- Төгсөгчийн боловсролын зэрэг, мэргэжлийг гадаад улсад хүлээн зөвшөөрөх

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүний сургууль

Олон улсын байгууллага

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Мэргэжлийн нэр

Хүчинтэй хугацаа

1

Математик, Байгалийн ухааны сургууль

ASIIN

D011401

Багш,математикийн боловсрол

Математикийн багш

2018-2023

2

ASIIN

Мэдээлэл зүйн багш

2018-2023

3

ASIIN

D011402

Багш, байгалийн ухааны боловсрол

Химийн багш

2019-2024

4

ASIIN

Биологийн багш

2019-2024

5

ASIIN

Физикийн багш

2019-2024

6

ASIIN

Газарзүйн багш

2019-2024

7

Нийгэм, Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

ACQUIN

D011409

Багш, гадаад хэлний боловсрол

Англи хэлний багш

2021-2028

8

ACQUIN

Герман хэлний багш

2021-2028